Els forats negres –llocs on el temps es distorsiona fins arribar al seu fi– semblen dir-nos que si. No obstant això, la quàntica nega aquesta possibilitat. Aquesta paradoxa entre els dos pilars mestres de la física: la gravetat –la ciència d’allò molt gran– i la quàntica –la ciència d’allò molt petit– ha estat la principal contribució científica de qui es va negar a acceptar un destí tràgic i mai va deixar de mirar a les estrelles. Activtat gratïta.

 

Quan: 23/05/2018  Hora: 19.00       

Centre Cultural Sant Josep

On: Av/ Isabel la Catòlica, 32. L’Hospitalet de Llobregat