La Universitat de Barcelona és la universitat pública catalana líder en tots els rànquings internacionales, amb el major nombre d’estudiants i la major oferta educativa. També és un important centre de recerca, quant a la quantitat de projectes nacionals i internacionals i a l’excel·lència aconseguida en aquest camp per un gran nombre de professors i investigadors. A més de constituir un important referent científic i humanístic a escala internacional, és una universitat urbana, oberta i cosmopolita, molt semblant a la pròpia ciutat de Barcelona, amb la qual, i amb Catalunya en el seu conjunt, té estrets llaços històrics.

L’acció internacional de la Universitat de Barcelona comprèn els àmbits següents: mobilitat internacional per als estudiants, professors i personal administratiu i de serveis; educació en un context internacional; formació d’aliances i associacions científiques internacionals per a fomentar la recerca i la mobilitat a nivell internacional; cooperació universitària amb els països en desenvolupament; i accions de la UB com a membre d’una sèrie de xarxes institucionals.

La International Summer School de la UB ofereix cursos internacionals en especialitats relacionades amb l’empresa i l’economia, la salut, les ciències naturals, les ciències socials i les humanitats.

Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

C/ Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona

Telèfon:

(34) 933 556 000

Horari d’atenció presencial i telefònica: de 9 a 18h, de dilluns a divendres

Bústia de consultes:

Bústia electrònica:  →

Web:

ub.edu/sae →

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals

Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat)
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona

Web:

UB | Estudiants Estrangers →

Telèfon:

(34) 934 035 380
(34) 934 035 562

Fax: (34) 934 035 387

E-mail:

relacions.internacionals@ub.edu