fbpx

La Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària de la Universidad Politécnica de Madrid, cita el Barcelona Centre Universitari com exemple de bones pràctiques en el seu Informe “Internacionalización de las universidades de Madrid”, publicat el març de 2014. L’informe, promogut per la Fundación Universidad-Empresa i la Fundación para el Conocimiento Madri+d, dedica un apartat al BCU, del qual explica els orígens i els objectius, subratllant els serveis que ofereix a estudiants, professors i investigadors que vénen a la nostra ciutat.