Se celebra el Seminari Apropiació d’institucions i sabers (lingüístics, tecnològics i artístics): la seva re-significació pels pobles indígenes americans, segles XVI a XXI.