Qualsevol reflexió sobre els orígens i el desenvolupament del llenguatge no està lliure d’especulació.