INVESTIGAR A BARCELONA

 

Catalunya s’està consolidant com un dels principals pols de coneixement de la Mediterrània. El sistema català d’R+D+I → està format per les universitats, els centres de recerca, les grans infraestructures de recerca, les institucions hospitalàries, els parcs científics i tecnològics, les xarxes de referència i els grups de recerca.

De manera continuada en el temps, les prioritats de les polítiques d’R+D a Catalunya han estat les següents:

 

  • Els recursos humans en totes les etapes de la carrera investigadora, des de la formació doctoral fins a la consolidació. En particular, l’atracció d’investigadors de reconegut prestigi, prenent com a base exclusivament el mèrit científic i acadèmic.
  • Un model propi de centres de recerca.
  • Les grans infraestructures de recerca.

 

 

Aquest model ha permès situar Catalunya en una posició destacada en el context europeu i mundial. Un dels indicadors que confirmen aquest fet és la participació en els programes marc de la Unió Europea:  Catalunya ha passat d’obtenir el 0,58% del finançament rebut pels països europeus  durant el 3r Programa marc (1990-1994) a obtenir 865 milions d’euros durant el 7è Programa Marc (2,4%), la qual cosa situa Catalunya al capdavant en la captació de recursos per càpita, només superats per Holanda.

Catalunya, amb una població de l’1,5% de la Unió Europea,  produeix gairebé l’1% de la producció científica mundial i un 2,9% de la de la Unió Europea. Especialment significatiu és el lideratge de Catalunya pel que fa als ajuts a l’excel·lència investigadora que atorga el Consell Europeu de Recerca (ERC, en les sigles en anglès), on ocupa la segona posició de la Unió Europea pel que fa a nombre d’ajuts per població.

La política científica a Catalunya s’articula  mitjançant el Pla de Recerca i Innovació (PRI) →, que és l’instrument mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya exerceix la tasca de planificació, foment i coordinació de la recerca i la innovació del país. Aquest pla es basa en l’estratègia RIS3CAT →, que dibuixa els objectius en recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya per al període 2014-2020 i que vol reforçar els àmbits sectorials en què Catalunya és altament competitiva.

TRANSFERÈNCIA
Des de la Fundació Bosch i Gimpera, oficina de transferència de coneixement i tecnologia de la UB, es treballa per transferir els resultats de la recerca que es fa a la Universitat de Barcelona a empreses i institucions, que els poden convertir en productes i serveis que beneficiïn a la societat.

ARTÍCLES D’INTERÈS

Selecció d’articles publicats a la nostra revista Barcelona Talent Guide . Pots descarregar el teu article preferit o fer una ullada a la revista sencera.talent-guide-22

SUCCES

KNOWLEDGE

INTERNACIONAL