La Universitat Abat Oliba CEU, establerta com a universitat privada al 2003, és una de les tres universitats que conforma la Fundación San Pablo CEU, una institució educativa que compta amb més de 80 anys d’experiència dins del camp de l’ensenyança. La Universitat Abat Oliba CEU és una de les tres universitats promogudes per la Fundació San Pablo CEU. Ha configurat una oferta acadèmica única al mercat universitari català, amb graus i dobles graus en diverses disciplines. A més, en una aposta decidida per la internacionalització dels estudis, la Universitat també ofereix diversos graus en la modalitat bilingual degree.

Conscient de la importància que té sobre el futur professional dels estudiants, la Universitat ha desenvolupat una metodologia docent basada en classes en grups reduïts, tallers i seminaris pràctics, programa de tutories individualitzades, programa de desenvolupament de competències i mobilitat internacional amb pràctiques a l’estranger, entre d’altres, per a la millor formació de cara a la incorporació al món professional dins i fora del país. La taxa d’ocupació dels alumnes és del 95,2 %, la més alta de totes les universitats catalanes a l’àrea de les ciències socials (Enquesta d’Inserció laboral AQU 2014).

La Universitat Abat Oliba CEU està compromesa amb l’excel·lència
acadèmica i professional, així com amb la formació integral dels alumnes.

Raons per estudiar a la UAO CEU

Experiència. La Universitat Abat Oliba CEU és una de les tres universitats del grup CEU, una de les institucions educatives més prestigioses i sòlides del nostre país:
– Més de 80 anys formant professionals
– Més de 210.000 alumnes han passat per les nostres aules
Ocupabilitat. La UAO CEU té la taxa d’ocupació més alta de les universitats catalanes:
– El 95,2 % dels nostres alumnes troba feina al finalitzar els seus estudis
Caràcter internacional. Els nostres estudiants adquireixen els coneixements lingüístics i culturals necessaris per treballar a qualsevol lloc del món.
Beques i ajuts a l’estudi. El CEU és la institució educativa que més beques i ajudes a l’estudi concedeix als seus alumnes.
Desenvolupament professional. Ens preocupem pel desenvolupament professional i l’ocupabilitat dels nostres alumnes:
– Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional.
Formació pràctica i personalitzada. El nostre model docent permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant estudis de casos i experiències reals.

Servei d’Informació

C/ Bellesguard, 30
08022 Barcelona

Telèfon:

(34) 932 540 900

E-mail:

futurosalumnos@uao.es

Web:

uaoceu.es →

Servei de Relacions Internacionals

C/ Bellesguard, 30 – Despacho 2.01.
08022 Barcelona

Telèfon:

(34) 932 540 918

E-mail:

internacional@uao.es