La Universitat Abat Oliba CEU, establerta com a universitat privada al 2003, és una de les tres universitats que conforma la Fundación San Pablo CEU, una institució educativa que compta amb més de 85 anys d’experiència dins del camp de l’ensenyament. Ha configurat una oferta acadèmica única al mercat universitari català, amb graus i dobles graus en diverses disciplines. A més, en una aposta decidida per la internacionalització dels estudis, la Universitat també ofereix diversos graus en la modalitat bilingual degree.

Conscient de la importància que té sobre el futur professional dels estudiants, la Universitat ha desenvolupat una metodologia docent basada en classes en grups reduïts, tallers i seminaris pràctics, programa de tutories individualitzades, programa de desenvolupament de competències i mobilitat internacional amb pràctiques a l’estranger, entre d’altres, per a la millor formació de cara a la incorporació al món professional dins i fora del país. La taxa d’ocupació dels alumnes és del 90,1 %, una de les més altes de totes les universitats catalanes a l’àrea de les ciències socials (Enquesta d’Inserció laboral AQU 2017).

La Universitat Abat Oliba CEU està compromesa amb l’excel·lència acadèmica i professional, així com amb la formació integral dels alumnes.

Raons per estudiar a la UAO CEU
EXPERIÈNCIA
La Universitat Abat Oliba CEU és una de les tres universitats del grup CEU, la institució privada més gran d’Espanya:
– Més de 85 anys formant professionals
– Més de 210.000 alumnes han passat per les nostres aules

OCUPABILITAT
• El 90,1% dels nostres alumnes troba feina en finalitzar els seus estudis
• El 90% dels titulats de la UAO CEU amb ocupació desenvolupa funcions de nivell universitari
Enquesta realitzada per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) el 2017.

VOCACIÓ INTERNACIONAL
Els nostres estudiants adquireixen els coneixements lingüístics i culturals necessaris per a treballar en qualsevol lloc del món.
• 13 programes en modalitat bilingüe / anglès.
• Programes d’especialització als EUA i Alemanya
• Visites a empreses i centres de producció tant nacionals com internacionals mitjançant stages
• Més de 100 convenis per a realitzar part dels estudis o pràctiques en les millors universitats de més de 25 països d’Europa, Amèrica i Àsia.

PROGRESSIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Nou itinerari d’experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb activitats de col·laboració internacional, intercanvis acadèmics de professorat i alumnes, participació en projectes de recerca internacionals i proposta d’estades breus o llargues en universitats estrangeres.

SERVEIS D’ACOLLIDA INTERNACIONAL

NOIAUAOSi ets un alumne internacional, la Universitat Abat Oliba CEU et facilita l’obtenció de la documentació necessària per formalitzar la matrícula (credencial de la UNED o de l’homologació del títol) i t’ajuda amb tots els tràmits necessaris per al teu trasllat (NIE, targeta sanitària…). Per això, has de posar-te en contacte amb el servei d’Informació i Orientació de la Universitat a través de futurosalumnos@uao.es.
futurosalumnos@uao.es.

 
TALENT & WORK AREA
Nova àrea pensada per a formar persones i projectar professionals a través d’un sistema de pràctiques i ocupació efectiva, que comprengui i integri les necessitats de les empreses i que potenciï el millor de cada alumne per a desenvolupar les seves competències i ajudar-lo a aconseguir les seves metes professionals. Que inclou:
• Servei d’Orientació Professional
• Servei de Pràctiques i Ocupació
• Àrea d’Emprenedoria
• Relació amb Empresa
• Àrea d’Innovació

BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI
El CEU és la institució educativa que més beques i ajudes a l’estudi concedeix als seus alumnes.

 

Servei d’Informació

C/ Bellesguard, 30
08022 Barcelona

Telèfon:

(34) 932 537 200

E-mail:

futurosalumnos@uao.es

Web:

uaoceu.es →

Servei de Relacions Internacionals

C/ Bellesguard, 30 – Despacho 2.01.
08022 Barcelona

Telèfon:

(34) 932 540 918

E-mail:

internacional@uao.es