Observatori del Talent de Catalunya

AQU Catalunya, amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, posa a disposició del públic l’Observatori del Talent de Catalunya, portal d’anàlisi d’ocupacions ofertes en línia a Catalunya. Es tracta d’un portal web innovador que utilitza els últims avenços en web scraping i tecnologies de processament de llenguatge natural per analitzar les ofertes de feina publicades en línia a Catalunya recentment. Permet la visualització interactiva de les ocupacions i les competències més demanades al país, juntament amb altres característiques com ara la tipologia de contracte, i posa Catalunya al nivell d’altres països europeus on s’han dut a terme iniciatives similars. La visió de conjunt sobre les tendències del mercat laboral és fonamental per adaptar millor l’oferta educativa a les necessitats i els requisits d’aquest mercat i per fomentar l’ocupació de la població. La informació que proporciona l’Observatori va adreçada a diferents ens econòmics i socials, com ara les agències de treball, les associacions i organitzacions sindicals, l’Administració pública o els centres educatius, i també a la població en general. El portal és consultable en tres idiomes (català, castellà i anglès) i ofereix vuit taulers diferents d’accés a les dades.

 

Loading...