Uvic-people

Oberta al món i enfocada al servei integral dels estudiants, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències, l’Educació, l’Empresa, la Salut, les Biociències, les Enginyeries, les Humanitats, el Disseny i la Comunicació. Situada en un entorn ciutat-universitat, la UVic-UCC posa un èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional, manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per la via de l’adquisició de la ciència, de la pràctica de la investigació i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.
L’opció d’estudiar a Vic significa apostar per la qualitat educativa i de vida d’una ciutat universitària a la mida humana.

El Campus Internacional és el paraigües per a les activitats internacionals de la UVic-UCC: programes de mobilitat i intercanvi de professors, cursos de postgrau, recerca, educació continua i projectes de cooperació internacional.

Trenta-un grups de recerca, cinc centres de recerca i de transferència de coneixement i tretze càtedres duen a terme l’activitat investigadora de la UVic-UCC.

Study Abroad – Programes a Barcelona i a Vic

Els cursos següents són pels estudiants universitaris que desitgin passar unes setmanes a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya a Barcelona per ampliar els seus estudis en les àrees de l’empresa, la innovació i el disseny. Aquesta formació innovadora no està inclosa en cap dels programes de mobilitat estàndards i esquemes de cooperació internacional. La UVic-UCC ofereix tres tipus de programes diferents:

1. Curs acadèmic / Programa semestral

Aquest programa està dirigit a estudiants internacionals que volen passar un o dos semestres a Barcelona i a Vic. La UVic-UCC ofereix cursos de castellà que es poden combinar amb altres cursos en anglès en les àrees d’Empresa, Disseny & Innovació o Enginyeria.

2. Cursos a mida

La UVic-UCC ofereix cursos a mida per a grups d’estudiants i professors internacionals en els àmbits de les Arts i les Humanitats, les Ciències Socials, les Ciències, les Ciències Experimentals, la Tecnologia, l’Enginyeria i les Ciències de la Salut. Els programes poden ser exclusivament acadèmics o combinats amb visites culturals i excursions.

3. International Summer Term

Programes intensius a temps complet que ofereixen als estudiants l’oportunitat de participar en seminaris pràctics, així com activitats de camp i activitats fora del campus. Es realitzen a Barcelona durant l’estiu:

• Spanish Language and Culture in Barcelona
• Marketing and Business 4.0
• Mediterranean Ecosystems: Biodiversity, Threats and Conservation Actions

Per a més informació:  www.uvic.cat/en/international/study-abroad

Study Abroad Programs in Vic

C/ Sagrada Família, 7
08500 Vic (Barcelona)

Study Abroad Programs in BCN

BAU, Design College of BCN
C/ Pujades, 118
08005 Barcelona

Contact us:

@ studyabroad@uvic.cat
(34) 938 815 522
IG @uvic_studabroad

Loading...